Nederlands English
 

Papierloos produceren

Een stap verder dan barcode scannen of RFID in de optimalisatie van het productieproces is het (vrijwel) papierloos produceren. Volledig papiervrij worden is een utopie want bijvoorbeeld een pakbon of vrachtbrief zal altijd moeten worden geprint. Ook zullen er waarschijnlijk nog wel labels nodig zijn. De aansturing van de productie kan daarentegen wel zonder documenten worden gedaan. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van informatie op beeldschermen, lichtkranten of scanners.

Voordelen die dit geeft zijn ondermeer:
 • Wegvallen van printen en sorteren van documenten en tekeningen werkvoorbereiding
 • Dynamische planning mogelijk
 • Geen zoekgeraakte of beschadigde documenten
 • Schonere werkomgeving
 • Last minute informatie meteen beschikbaar
 • Voorkomen van produceren met verouderde gegevens
 • Voorkomen van produceren van geannuleerde orders
 • Integratie met voortgangsregistratie en traceerbaarheid
 • Reductie papier- en printerkosten

Nadelen zijn er natuurlijk ook, bijvoorbeeld:
 • Grotere afhankelijkheid van automatisering
 • Beschikbaarheid IT-support tijdens afwijkende productietijden
 • Hard- en softwarekosten

Ook moet er goed worden nagedacht hoe om te gaan met het corrigeren van fouten in het proces. Hier spelen zowel voor- als nadelen: De flexibiliteit van even naar een andere afdeling lopen om snel wat te regelen neemt mogelijk wat af, terwijl de registratie van fouten en problemen hiermee geborgd kan worden. Dit geeft weer beter inzicht in welke problemen aangepakt dienen te worden.

Uiteraard is een en ander afhankelijk van de uiteindelijke invulling. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit principe slechts voor een deel toe te passen, bijvoorbeeld daar waar de meeste voordelen zijn te behalen of de realisatie het eenvoudigst is. Delen hiervan kunnen soms al volledig middels barcode scanning of RFID worden ingevuld.

Wilt u meer weten? Ik vertel u er graag meer over.