Nederlands English
 

Home

Bedankt voor uw bezoek.

Deze website bevindt zich in de bèta fase en zal op korte termijn nog diverse wijzigingen ondergaan. U kunt al wel een kijkje nemen op de verschillende reeds beschikbare pagina's.Bieleman ERP & Logistics consultancy - for business integration with ERP, logistics and EDI

info@bieleman.eu

Logistiek en productie

Snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit is voor veel bedrijven steeds belangrijker geworden. Dat wordt ook steeds vaker door klanten geeist en kan het verschil maken met de concurrentie. Maar het kan ook bijdragen aan kostenbesparing.

Dit vraagt soms om aanpassingen. Een afdeling moet vooral bezig zijn met zijn hoofdactiviteiten. Met name in de productie en het magazijn wordt administratie vaak ervaren als een nevenactiviteit die verstorend is voor het echte werk. Terecht. Dit moet zich tot een minimum beperken en mag niet leiden tot vertraging.
Administratieve taken
Echter administratie is noodzakelijk. Enkele voorbeelden van administratie op de werkvloer:
 • Aansturing middels magazijn- of productieopdrachten
 • Opvragen extra informatie
 • Registratie uren
 • Registratie voorraad
 • Registratie voorraadlocatie
 • Registratie ontvangsten
 • Registratie voortgang
 • Registratie partijen
 • Registratie verbruik
 • Registratie gereed product
 • Registratie leveringen
 • Kwaliteitscontrole
 • Printen labels
 • Printen begeleidende documenten

Soms volstaat een papieren administratie. In eerste instantie is dat het makkelijkst en lijkt dit goedkoop maar dit geeft al snel extra werklast - ook op kantoor - ten aanzien van print- en sorteerwerk, zoek geraakte of onleesbare papieren, verkeerd ingevulde gegevens, verouderde informatie of extra administratief invul- en correctiewerk achteraf. Al met al zijn hier vele medewerkers uren per dag mee bezig. Kostbare tijd dat ten koste gaat van hun specialisme of andere taken.
Optimalisatie
Hoe kan automatising bijdragen aan het tot een minimum terugbrengen van al dit bijkomende werk en de snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit vergroten?

 • Met barcode scanning of RFID kan vaak al veel worden bereikt.
 • Nog een stap verder in de optimalisatieslag is papierloos produceren.

 • Ook kunnen slechts delen hiervan worden opgepakt zodat al snel resultaten worden behaald terwijl de inspanningen beperkt blijven.
  Koppeling kantoor - productie
  Soms moeten machines of andere systemen gevoed worden met gegevens van kantoor, of juist andersom. Ook hiermee kunnen we ondersteunen met oplossingen op gebied van interfaces, databasekoppelingen of applicaties ten behoeve van dataextractie.

  Over ons

  Bieleman ERP & Logistics consultancy is opgericht in 2012 en wordt gedreven door Aart Bieleman, gevestigd in Rheine, Duitsland en met een Nederlandse achtergrond. Geen hoge personeels- of kantoorkosten maar wel met de voordelen van
  partnerschap, wat ten goede komt aan de continuïteit en het kennis- en serviceniveau dat we gezamenlijk kunnen aanbieden.
  Werkgebied
  In algemene zin omvat het werkgebied ondersteuning en procesoptimalisering met behulp van automatisering. Het zwaartepunt ligt bij de hoofdstukken zoals elders op deze website genoemd, met specialisme op gebied van EDI, barcode scanning en Baan / Infor LN. Samen met de partners kunnen we hieraan gerelateerd nog een stap verder gaan. Vraag gerust hoe we wat voor u kunnen betekenen!
  Drijfveer
  Een sterke drijfveer is het werk beter willen doen. Kwaliteit te leveren die voldoening en (klant)tevredenheid geeft, volgens de ongeschreven regels van de logica en het gezond verstand. Het werken als zelfstandige geeft de ruimte om de vraagstukken eens fris van een afstand te bekijken of uren te investeren die niet altijd facturabel moeten zijn. Deze ruimte leidt tot een hoogwaardiger niveau, tegen geringe kosten.
  Kwaliteit?
  Hoe dit in de praktijk tot uiting komt? Bijvoorbeeld door te allen tijde positief kritisch en alert te zijn, door net even wat verder te kijken en door niet te snel tevreden te zijn. En - zeer belangrijk - door te beginnen bij de hoofdlijnen, het doel, en vervolgens te focussen op details.

  Iedere verbetering - klein of groot - begint bij een analyse, soms is ook niet veel meer nodig dan inzicht met het boerenverstand. Maar bovenal begrip voor de praktijksituaties die wel eens willen afwijken van de theorie. Begrip ook voor hoe mensen werken of zouden willen werken.

  Natuurlijk, quick wins zijn snel verdiend en tijd en budget moeten niet uit het oog worden verloren. Maar kwaliteit is altijd belangrijk en iets waar ik persoonlijk voor sta. Een kwaliteitsniveau met een verbeterde usability wat uiteindelijk zal leiden tot verdere kostenbesparing, vaak ook in de verborgen kosten.

  En dat is precies wat we samen willen bereiken.


  Met vriendelijke groet,

  Aart Bieleman