Nederlands English
 

Logistiek en productie

Snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit is voor veel bedrijven steeds belangrijker geworden. Dat wordt ook steeds vaker door klanten geeist en kan het verschil maken met de concurrentie. Maar het kan ook bijdragen aan kostenbesparing.

Dit vraagt soms om aanpassingen. Een afdeling moet vooral bezig zijn met zijn hoofdactiviteiten. Met name in de productie en het magazijn wordt administratie vaak ervaren als een nevenactiviteit die verstorend is voor het echte werk. Terecht. Dit moet zich tot een minimum beperken en mag niet leiden tot vertraging.
Administratieve taken
Echter administratie is noodzakelijk. Enkele voorbeelden van administratie op de werkvloer:
 • Aansturing middels magazijn- of productieopdrachten
 • Opvragen extra informatie
 • Registratie uren
 • Registratie voorraad
 • Registratie voorraadlocatie
 • Registratie ontvangsten
 • Registratie voortgang
 • Registratie partijen
 • Registratie verbruik
 • Registratie gereed product
 • Registratie leveringen
 • Kwaliteitscontrole
 • Printen labels
 • Printen begeleidende documenten

Soms volstaat een papieren administratie. In eerste instantie is dat het makkelijkst en lijkt dit goedkoop maar dit geeft al snel extra werklast - ook op kantoor - ten aanzien van print- en sorteerwerk, zoek geraakte of onleesbare papieren, verkeerd ingevulde gegevens, verouderde informatie of extra administratief invul- en correctiewerk achteraf. Al met al zijn hier vele medewerkers uren per dag mee bezig. Kostbare tijd dat ten koste gaat van hun specialisme of andere taken.
Optimalisatie
Hoe kan automatising bijdragen aan het tot een minimum terugbrengen van al dit bijkomende werk en de snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit vergroten?

 • Met barcode scanning of RFID kan vaak al veel worden bereikt.
 • Nog een stap verder in de optimalisatieslag is papierloos produceren.

 • Ook kunnen slechts delen hiervan worden opgepakt zodat al snel resultaten worden behaald terwijl de inspanningen beperkt blijven.
  Koppeling kantoor - productie
  Soms moeten machines of andere systemen gevoed worden met gegevens van kantoor, of juist andersom. Ook hiermee kunnen we ondersteunen met oplossingen op gebied van interfaces, databasekoppelingen of applicaties ten behoeve van dataextractie.

  Barcode scanning / RFID

  B-Scanning is de oplossing voor barcode scanning. Deze applicatie biedt een reeks zeer praktijkgerichte eigenschappen waarmee het zich sterk weet te onderscheiden van anderen.

  B-Scanning is ontwikkeld als een real time barcode oplossing gekoppeld aan het ERP-systeem maar kan ook worden toegepast voor batchverwerking. In eerste instantie is het ontwikkeld voor koppeling met Baan IV / Baan ERP / Infor LN. Koppelingen met andere systemen zijn ook gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld met Microsoft Dynamics. Door deze directe koppeling ontbreekt de noodzaak voor beheer en onderhoud op middleware oplossingen.

  Tijdens de ontwikkeling is steeds meegenomen dat de mensen in het magazijn en in de productie zo min mogelijk handelingen moeten verrichten. Gebruiksgemak en betrouwbaarheid staan voorop. Ook is in het achterhoofd gehouden dat kantoorapplicaties niet gemaakt zijn voor op de werkvloer en daar eigenlijk niet thuishoren; de praktijk laat zien dat dit vaak tot veel problemen leidt. B-Scanning is dan ook geen stukje ERP dat op een scanner kan worden gebruikt maar een applicatie specifiek toegespitst op praktisch gebruik. Zo is er bijvoorbeeld gedacht aan mensen met dikke vingers, dat de medewerker slechts één hand vrij heeft, maar is er ook rekening gehouden met tijdelijk wegvallende netwerkverbindingen!

  B-Scanning

  B-Scanning is een webapplicatie en kan worden gebruikt op ieder mobiel device of werkplek met een browser en een netwerkverbinding. De bediening kan zowel door touch screen, met de muis als met het toetsenbord. Scannen is niet persé noodzakelijk. Dit biedt de mogelijkheid om ook op kantoor gebruik te maken van de vereenvoudigde oplossingen. Bevoegdheden zijn eenvoudig per gebruiker in te richten, net als de taal, de omgeving en diverse andere instellingen.
  Toepassingen
  Enkele voorbeelden van toepassingen zijn: Barcode scanner
  • Barcode- / SSCC-labels printen
  • Goederenontvangst, evt. in combinatie met labels printen
  • Magazijn- en locatieoverboeking
  • Bewerkingen gereedmelden
  • Productieorders gereedmelden
  • Uitslag, evt. in combinatie met labels printen, pakbon of vrachtbrief printen en EDI bericht genereren
  • Traceerbaarheid
  • Documenten en tekeningen printen

  Vele andere toepassingen zijn mogelijk, maar ook het combineren van taken ineen waarmee fouten worden gereduceerd en werk wordt weggenomen. Bijvoorbeeld kan bij het gereedmelden van een bewerking op een andere locatie alvast een label worden geprint - al dan niet met een vertraging - als sein dat daar mag worden begonnen met een andere bewerking. Zodoende kunnen de afdelingen elkaar aansturen en kan ervoor worden gezorgd dat de verschillende delen van een order just in time gereed zijn. Ook het verkrijgen van de gegevens voor tracking en tracing kan vaak worden gecombineerd met andere taken.
  RFID
  In plaats van barcode scannen kan ook gebruik worden gemaakt van RFID. In bepaalde situaties kan hiermee worden bereikt dat de verwerking van gegevens volautomatisch gaat, zonder tussenkomst van een medewerker. RFID biedt zeker voordelen ten aanzien van barcode scannen maar kent ook zijn nadelen. Alvorens de keuze te maken zullen de praktijksituaties voor iedere locatie en toepassing goed moeten worden geanalyseerd. Vanzelfsprekend kunnen we u ook daarin uitkomst bieden.

  Papierloos produceren

  Een stap verder dan barcode scannen of RFID in de optimalisatie van het productieproces is het (vrijwel) papierloos produceren. Volledig papiervrij worden is een utopie want bijvoorbeeld een pakbon of vrachtbrief zal altijd moeten worden geprint. Ook zullen er waarschijnlijk nog wel labels nodig zijn. De aansturing van de productie kan daarentegen wel zonder documenten worden gedaan. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van informatie op beeldschermen, lichtkranten of de smartphone.

  Voordelen die dit geeft zijn ondermeer:
  • Wegvallen van printen en sorteren van documenten en tekeningen werkvoorbereiding
  • Dynamische planning mogelijk
  • Geen zoekgeraakte of beschadigde documenten
  • Schonere werkomgeving
  • Last minute informatie meteen beschikbaar
  • Voorkomen van produceren met verouderde gegevens
  • Voorkomen van produceren van geannuleerde orders
  • Integratie met voortgangsregistratie en traceerbaarheid
  • Reductie papier- en printerkosten

  Nadelen zijn er natuurlijk ook, bijvoorbeeld:
  • Grotere afhankelijkheid van automatisering
  • Beschikbaarheid IT-support tijdens afwijkende productietijden
  • Hard- en softwarekosten

  Ook moet er goed worden nagedacht hoe om te gaan met het corrigeren van fouten in het proces. Hier spelen zowel voor- als nadelen: De flexibiliteit van even naar een andere afdeling lopen om snel wat te regelen neemt mogelijk wat af, terwijl de registratie van fouten en problemen hiermee geborgd kan worden. Dit geeft weer beter inzicht in welke problemen aangepakt dienen te worden.

  Uiteraard is een en ander afhankelijk van de uiteindelijke invulling. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit principe slechts voor een deel toe te passen, bijvoorbeeld daar waar de meeste voordelen zijn te behalen of de realisatie het eenvoudigst is. Delen hiervan kunnen soms al volledig middels
  barcode scanning of RFID worden ingevuld.

  Wilt u meer weten? Ik vertel u er graag meer over.